Aktuality

Prezentácie z konferencie o vinohradníctve a vinárstve konanej pri príležitosti 5. CSVV

Uverejnené: piatok, 30. máj 2014

RNDr. Aleš Látr, PhD. - SYMBION - Využitie prospešných mykrohríznych pôdnych húb pri pestovaní viniča

Ing. Gašpar Vanek, Csc. - zástupca GALATI - Ochrana viniča a nové trendy www.galati.sk

Ing. Jaroslava Pátková, PhD. - ZVHV SR - Organizačná štruktúra vinohradníctva v SR

Ing. Marek Závracký - ŠVPS - Kontrola vína z produkcie SR a dovozového vína

Výživy pre zdravú úrodu - ROKOSAN