PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE O VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE KONANEJ PRI PRÍLEŽITOSTI 5. CSVV

RNDr. Aleš Látr, PhD. – SYMBION – Využitie prospešných mykrohríznych pôdnych húb pri pestovaní viniča

Ing. Gašpar Vanek, Csc. – zástupca GALATI – Ochrana viniča a nové trendy www.galati.sk

Ing. Jaroslava Pátková, PhD. – ZVHV SR – Organizačná štruktúra vinohradníctva v SR

Ing. Marek Závracký – ŠVPS – Kontrola vína z produkcie SR a dovozového vína

Výživy pre zdravú úrodu – ROKOSAN