REGIONÁLNA VÝSTAVA VÍN V RADOŠOVCIACH

Vinohradnícky spolok Radošovce organizuje Regionálnu výstavu vín, ktorá sauskutoční dňa 27. marca 2016 v kultúrnom dome Radošovce.

ŠTATÚT

REGIONÁLNEJ VÝSTAVY VÍN RADOŠOVCE 2016

Vinohradnícky spolok Radošovce organizuje Regionálnu výstavu vín, ktorá sauskutoční dňa 27. marca 2016 v kultúrnom dome Radošovce.

Poslanie a cieľ výstavy:

–          Prezentácia, porovnanie a zhodnotenie vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu avín z priľahlých oblastí Moravy a Malokarpatskejoblasti.

–          Sprostredkovanie neformálneho stretnutia odbornej a širokej laickej verejnosti,výmena skúseností a poznatkov z vinárskehooboru.

–          Podporenie domácej výroby čo najkvalitnejších vín v súčasných trendoch rozvojavinárstva.

–          Rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinármi a propagácia spotreby kvalitných vínmedzi obyvateľmi.

 Súťažnépodmienky:

–          Výstavy sa môžu zúčastniť všetci výrobcovia vín právnické i fyzické osoby, ktorésplnia podmienky tohtoštatútu.

–          Vína musia zodpovedať STN a musia byť vyrobené v súlade s platnýmzákonom č. 313/2009 Z.Z. o vinohradníctve avinárstve.

–          Jedna vzorka prihláseného vína obsahuje fľaše o objeme 0,75l (okrem špeciálnychvín).

Víno bude označené týmito údajmi:

Meno a adresavystavovateľa Názovodrody/značka

Ročník vína, prípadne prívlastok vína napr. kab., nz.,vh…

–          Dodané vzorky vín sa stávajú majetkomusporiadateľa.

 Hodnotenie vína:

–          Hodnotenie vína bude vykonané 12.03.2016 v KD Radošovce so začiatkom o 14:00hodine.

–          Vína budú hodnotené v kategóriách biele a červené odrodové alebo ich určenéprípadne neurčenézmesi/cuvée.

–          Hodnotenie bude vykonané 100 bodovým systémom a spracované do katalóguvýstavy.

–          Na základe hodnotenia budú vínam priznané nasledovnéocenenia:

86 bodov a viac                                                                  diplom

Najvyššie hodnotené víno vodrode/cuvée                   vecná cena

Najvyššie hodnotené bielevíno                                      vecnácena

Najvyššie hodnotené červenévíno                                vecnácena

Najlepšia kolekcia vín – 5 a viac vzoriek                     Cena primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala

Najvyššie hodnotené víno z Radošoviec                    Cena starostu obce Radošovce Ing. Vladimíra Kočárika

Každé víno môže získať iba jednu hlavnú cenu. Vystavovateľ, ktorý získa zlatú medailu, môže siod Vinohradníckeho spolku Radošovce odkúpiť zlatú známku nafľašu.

 Ostatnépodmienky:

–          Vína vyradené zo súťaže nebudú zverejnené v katalóguvín.

–          Každá organizácia prípadne iný vystavovateľ odovzdá spolu so vzorkamizoznam degustátorov a uvedie na aký druh vína prípadne odrodu  by mal byťzaradený.

–          Vystavovatelia odmenení vecnou cenou dodajú za úhradu 3 fľaše á 0,75l víťaznejvzorky pre zabezpečenie dostatku tejto vzorky počas trvaniavýstavy.

 Organizáciavýstavy:

–     Rozvozfliaš20.02.2016 
–     Zvozvzoriek05.03.2016
–     Degustáciavín12.03.2016o  14:00 hodine v KDRadošovce
–     Výstavavín27.03.2016o  13:00 hodine v KDRadošovce
–     Slávnostné odovzdaniecien o  15:00hodine

 Vystavovatelia, ktorí poskytnú navýstavu:

–          2 vzorky dostanú zadarmo katalógvýstavy

–          4 vzorky dostanú katalóg a degustačnýpohárik

–          6 a viac vzoriek dostanú čestnú vstupenku, katalóg apohárik

 Kontaktné osoby:          Mgr. ViktorGreč

+421 905 292868       viktor.grec@gfk.com

PeterKudláč

+421 907 181950       peterkudlac375@zoznam.sk

PavolKolínek

+421 908 754717        kolinci@post.sk

S pozdravom – Výstavný výbor

VINOHRADNÍCKY SPOLOKRADOŠOVCE
RADOŠOVCE 250, 908 63,
IČO:42292450
WWW.VINSPOL.SK