VÝSTAVA VÍN V GBELOCH

ZO SZZ Gbely vinohrady organizuje dňa 27.3.2016 o 14:00 Výstavu vín ktorá sa uskutoční v Dome kultúry Gbely.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Coat_of_arms_of_Gbely.png/90px-Coat_of_arms_of_Gbely.png  Základná Organizácia SZZ – Gbely Vinohrady-(Štatút R.V.)       

Vážený priatelia záhradkári,

ZO SZZ Gbely vinohrady organizuje dňa 27.3.2016 o 14:00 Výstavu vín ktorá sa uskutoční v Dome kultúry Gbely.

Poslanie a cieľ tejto výstavy:

Prezentácia, porovnanie a hodnotenie vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu a družobných obcí z Moravy.

Základné informácie ku konaniu výstavy:

1.      Vzorka 2 fľaše -0,75l. Označenie vzorky, názov odrody, prívlastok a ročník, meno a adresa vystavovateľa

2.      Rozvoz fliaš sa uskutoční 2.3.2016

3.      Zvoz vzoriek vín sa bude konať 7 a 8 Marca 2016

4.      Degustácia vzoriek sa bude konať 13.3.2016 o 10:00 hodine v DK Gbely.

5.      Výstava vín sa uskutoční 27.3.2016 o 14:00 hodine v DK Gbely.

6.      Vína budú hodnotené nasledovne:

·         Najlepšie mladé biele vína r.2015 (vecná cena)

·         Najlepšie mladé červené vína r. 2015 (vecná cena)

·         Najlepšie biele vína staršie ročníky (vecná cena)

·         Najlepšie červené vína staršie ročníky (vecná cena)

·         Cena primátora mesta Gbely pre najlepšie hodnotené vína z Gbelov bez rozdielu ročníka

7.      Odovzdanie cien „Šampión Výstavy“ bude 27.3.2016 o 17:00 hod

8.      Vína vyradené zo súťaže nebudú zverejnené v katalógu výstavy vín

9.      Vína budú hodnotené 100 bodovou stupnicou hodnotenia a následne spracované do katalógu

10.  Priložený korešpondenčný lístok slúži ako návratka na oznámenie vzorky na degustáciu

11.  Posledný termín nahlasovania vzoriek je 1.3.2016. Žiadame o dodržanie termínu nakoľko dodané vzorky po tomto termíne nebudú bodované

Kontaktné osoby:   

·         Ferdinand Jureňa – tel.č.-0902 234 292

·         Michal Bolebruch – 0944 518 847

email: Bolebruch2000@yahoo.com,    

·         Miroslav Hluch  – 0915 137 265

Tešíme sa na Vašu účasť na degustácii aj samotnej výstave.

S pozdravom – Výstavný výbor