Celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou v Skalici

Vážení priatelia, milovníci vínneho moku, milí hostia!
Piatu celoslovenskú výstavu vín už možno považovať za jubilejnú a sme radi,
že Skalica opäť dostala dôveru usporiadať toto významné celoslovenské podujatie
s účasťou zahraničných vystavovateľov. Komplex františkánskeho kláštora sa stal na
dva dni magickým miestom, kde sa prejaví sila príťažlivosti, akú v sebe skrýva práve
nápoj kráľov, akým víno nesporne je. Zároveň je však i mokom zasľúbeným
a zaslúženým pre všetkých tých, ktorí ho v pote tvári dopestujú, starajú sa oň
a ponúkajú ho ostatným záujemcom a milovníkom tohto ušľachtilého starobylého
nápoja. O vzniku vína či vínnej révy existuje veľké množstvo legiend a mýtov.
Pripomeňme si aspoň jednu z povestí, podľa ktorej mocného boha Dionýza prepadli
uprostred jednej z nevinných zábav Titáni, nepriatelia olympských bohov, zaživa ho
roztrhali a kusy jeho tela rozhodili do širokého okolia. Lenže Aténa, bohyňa múdrosti,
našla jeho ešte pulzujúce srdce, dvihla ho zo zeme a zahrabala do pôdy. Zo srdca
vyrástol ker vínnej révy, ktorý nikdy nevyhynul. Možno táto legenda vyznieva dosť
drasticky, no dôležité miesto v nej má práve srdce – to Dionýzovo srdce dodnes
symbolizuje vinohradnícke srdce, ktoré je tak prepotrebné mať pri pestovaní viniča
a výrobe vína. A práve počas týchto dvoch dní výstavy sa môžu návštevníci
i vystavovatelia presvedčiť o tom, že svoje vzorky bielych, červených, ružových,
ľadových, slamových, hrozienkových či inak vypestovaných odrôd vína ponúkajú
ľudia so širokým horúcim srdcom na správnom mieste. K tejto prvoradej vlastnosti,
ktorá by nemala chýbať žiadnemu vinohradníkovi či vinárovi, ešte treba pridať
pracovitosť, trpezlivosť, vytrvalosť a aj pokoru, pretože nad vínom nemá prvoradú
moc človek, hoci sa to tak často zdá a javí, ale má ju matka príroda. V posledných
rokoch nám to čoraz nástojčivejšie pripomína… Ale nemožno nespomenúť ani ďalšiu
vlastnosť pestovateľov vína – odvahu vykročiť na nové chodníčky, za vyšľachtením
a pestovaním nových odrôd. Práve takéto výstavy s veľkým počtom vzoriek ukazujú
aj to, ako sa rozšíril vejár pestovaných odrôd viniča nielen u nás, ale i v ďalších
krajinách, z ktorých máme možnosť ochutnať ponúkané vína nových značiek.
K dobrému vínu patrí aj vhodná reč, priateľské slovo, dobrá rada od odborníka. To
však nie je všetko, s čím sa návštevník nášho významného medzinárodného
podujatia môže stretnúť – k dobrému vínu patrí aj dobré sústo, dobrý zájedok.
A Skalica môže ponúknuť k vínu jedinečnú špecialitu – skalický trdelník. Aj jeho chuť
môže umocniť zážitok z ochutnávky tekutého zlata či rubínu. Toto všetko a aj všeličo
iné návštevníkom organizátori môžu ponúknuť k spokojnosti všetkých. Určite poteší
i to, že nebudú chýbať tóny ľudovej hudby, ktorá k sviatku vína, akým táto výstava
nesporne je, neodmysliteľne patrí. A tak vám všetkým želáme pri ochutnávaní vínka
ostrý zrak, ktorý ako prvý zhodnotí zvolenú vzorku, potom dobrý čuch, ktorý v nej
nájde ukrytú dávku slnečných lúčov, príslušnú vôňu, spätú s tou ktorou sortou, ako aj
prímes potu a tiež nezameniteľný vplyv pôdy, v ktorej réva vyrastá, a potom už príde
na rad chuť, aby sa dal získať ten najlepší pocit zo samotnej ochutnávky.
Vitajte teda u nás v Skalici a cíťte sa pri svojej ceste za dobrým vínom čo
najlepšie!
Organizačný výbor

Celý dokument